Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Audyt sprężonego powietrza

Audyt sprężonego powietrza

Wykorzystanie sprężonego powietrza jako nośnika energii jest bardzo popularne w wielu gałęziach przemysłu. Jednak aby zapewnić poprawną i efektywną pracę urządzeń, należy przeprowadzać okresowy audyt sprężonego powietrza. Kontrola pracy sprzętu pneumatycznego pozwala zaoszczędzić oraz przedłużyć żywotność sprężarek. Kompleksowy audyt sprężonego powietrza przeprowadza AlmiAir – badanie instalacji warto bowiem powierzyć zaufanej i sprawdzonej firmie.

 

Audyt sprężonego powietrza – co to jest?

Okresowe przeglądy zapewniają poprawne działanie wielu różnorodnych maszyn: od pojazdów po skomplikowane sprzęty w zakładach produkcyjnych. Audyt sprężonego powietrza można porównać do takich przeglądów, ponieważ stanowi klucz do prawidłowego funkcjonowania instalacji pneumatycznych. Podczas audytu specjaliści sprawdzają urządzenia w systemie, a konkretniej – szukają szczelin lub elementów podatnych na uszkodzenia. Po wykryciu ubytków pracownicy AlmiAir stwarzają analizę strat wraz z ich kosztami oraz wdrażają skuteczne rozwiązania.

Osoby przeprowadzające audyt sprężonego powietrza posiadają niezbędne kwalifikacje, a także wieloletnie doświadczenie. Audytorzy z AlmiAir na bieżąco obserwują ewolucję rozwiązań w technologii sprężonego powietrza, dzięki czemu skutecznie kontrolują nawet najbardziej skomplikowane systemy pneumatyczne. Wiedza pozwala zaoferować naszym klientom dopasowane plany optymalizacji pracy instalacji, a co za tym idzie – pomaga zaoszczędzić.

 

Części instalacji do audytu sprężonego powietrza

Aby zrozumieć przebieg audytu sprężonego powietrza, trzeba najpierw opisać elementy systemu, które nasi pracownicy badają podczas wykonywania usługi. Są to:

Szczelność to priorytet podczas projektowania instalacji ze sprężonym powietrzem. Nie można jednak zapominać również o mocy sprężarki i poprawnej dystrybucji gazu do potrzeb danego urządzenia. Ze względu na te i inne warunki zazwyczaj projekt systemu wykonują wyspecjalizowane firmy w oparciu o dokładne obliczenia. Z biegiem czasu jednak każda instalacja ulega rozszczelnieniu, co negatywnie wpływa na wydajność narzędzi. Audyt sprężonego powietrza wykrywa takie szczeliny, dzięki czemu można je skutecznie usunąć.

 

Audyt sprężonego powietrza krok po kroku

Każdy audyt sprężonego powietrza przebiega nieco inaczej. Uwarunkowane jest to m.in. budową instalacji, przedsiębiorstwem, a także firmą wykonującą usługę. Układ oraz rodzaj urządzeń podłączonych do systemu wymaga na przykład zastosowania dodatkowych działań, zaś podmioty audytujące mogą być mniej lub bardziej szczegółowe podczas kontroli. Poniżej przygotowaliśmy ogólny zarys tego, jak nasi pracownicy przeprowadzają audyt sprężonego powietrza.

 • Kontrola wydajności kompresorów

Najpierw ustalamy jednostki pomiarowe do sprężarek, aby uzyskać precyzyjny wynik. Badanie trwać może nawet tydzień – wówczas kompresor pracuje nieprzerwanie. Pracownicy, sprawdzając temperaturę urządzenia, zużycie łożysk, obroty i drgania, analizują obciążenie sprężarek oraz ilość wyprodukowanego powietrza. Raport zawiera parametry sprzętu oraz jego wydajność, co w przyszłości pomaga zoptymalizować pracę.

 • Pomiar przepływu powietrza

Do wykonania pomiaru niezbędna jest specjalna sonda, którą umieszcza się w rurociągu instalacji. Ma ona za zadanie zmierzyć ilość powietrza dopływającego do wszystkich części systemu, co pozwala przeanalizować jego wydajność. Pracownicy AlmiAir przeprowadzają ten zabieg we wszystkich punktach pomiarowych w tym samym czasie i w ten sposób szybko uzyskują obraz działania całej instalacji. Ilość powietrza dystrybuowanego zestawia się wówczas z ilością wyprodukowanego, aby sprawdzić, czy system jest szczelny.

 • Pomiar ciśnienia powietrza

Nasz audyt sprężonego powietrza wymaga również przeprowadzenia badania ciśnienia. Ze względu na to, że pomiaru warto dokonać w kilku punktach jednocześnie, często ten krok następuje wraz z poprzednim. Niskie ciśnienie sprężonego powietrza jest oznaką niskiej wydajności kompresorów, natomiast wysokie – prowadzi do dużego zużycia energii. Parametry wskazują ponadto, które części instalacji wymagają naprawy lub wymiany.

 • Pomiar punktu rosy

Za pomocą specjalistycznych sond lub mierników przeprowadzamy również pomiar punktu rosy. To określenie oznacza temperaturę (mierzoną w stopniach Celsjusza), przy której para wodna w określonym ciśnieniu przechodzi w stan ciekły – skrapla się. Opisywane badanie wskazuje, czy osuszacz powietrza w instalacji pneumatycznej pracuje poprawnie.

 • Ocena szczelności

Ten krok jest najważniejszy podczas audytu sprężonego powietrza. Przezroczysty, bezwonny gaz wydostaje się z instalacji niezauważalnie, a wraz z nim – fundusze firmy. W efekcie bowiem spada wydajność urządzeń. Samodzielna analiza szczelności zazwyczaj pozostawia wiele do życzenia, ponieważ nie wiadomo, ile powietrza się ulatnia i jak jego ilość wpływa na instalację. Z tego względu warto zaufać profesjonalistom z AlmiAir.

 • Ocena jakości powietrza

W niektórych zastosowaniach sprężone powietrze musi mieć określone parametry takie jak czystość. Ma to wielkie znaczenie chociażby przy konstruowaniu wrażliwych układów scalonych lub produkcji i pakowaniu żywności. Wszystkie branże jednak wymagają, aby powietrze spełniało normy jakości medium. Z tego względu audyt sprężonego powietrza powinien uwzględniać również przegląd filtrów i innych elementów układu uzdatniania gazu. Zanieczyszczone powietrze sygnalizuje potrzebę wymiany komponentów albo przebudowy instalacji.

 

Raport po audycie sprężonego powietrza

Po każdym audycie sprężonego powietrza, niezależnie od budowy instalacji czy branży przedsiębiorstwa, pracownicy AlmiAir sporządzają raport z wykonania usługi. Dokument ten składa się z pobranych wcześniej pomiarów, zawiera ponadto wykresy oraz dane liczbowe, które ukazują obraz systemu pneumatycznego. Z raportu można wywnioskować m.in.:

 • najkorzystniejsze dla instalacji parametry kompresorów,
 • ilość produkowanego powietrza,
 • pobór energii elektrycznej i jego zmiany,
 • straty ze spadków ciśnienia czy szczelin,
 • koszt produkcji sprężonego powietrza,
 • koszt ewentualnych strat.

Specjaliści wyposażeni w nowoczesny sprzęt przeprowadzają również symulacje działania systemu po wprowadzeniu zmian i optymalizacji.

 

Kiedy przeprowadzić audyt sprężonego powietrza?

Opisywaną usługę zawsze warto zlecić profesjonalistom, kiedy w instalacji pojawią się problemy takie jak:

 • wahania ciśnienia i mocy,
 • zwiększony pobór energii,
 • zmniejszona wydajność,
 • pogorszona jakość powietrza.

Z reguły powyższym objawom powinny zapobiegać regularne przeglądy, w praktyce jednak na poprawne działanie instalacji składa się znacznie więcej czynników. Bardzo ważna jest szybkość napraw po zauważeniu usterek – uszkodzony element może bowiem negatywnie wpłynąć na pozostałe części systemu. W niektórych przypadkach dochodzi do rozszczelnienia ze względu na upływ czasu czy trudne warunki eksploatacji. Audyt sprężonego powietrza warto wykonywać więc profilaktycznie, jako uzupełnienie okresowych przeglądów. 

Nasze usługi okazują się niezwykle pomocne także przy rozbudowie systemu pneumatycznego. Audyt powietrza przeprowadzony przed przebudową wskaże, jak zoptymalizować pracę nowych urządzeń. Natomiast audyt po zmianie sieci wykryje potencjalne szczeliny, aby zmodyfikować nieco układ elementów.

 

Optymalizacja działania instalacji pneumatycznej

Opisywana usługa to narzędzie, które pomaga zoptymalizować pracę w zakładzie, a przede wszystkim zaoszczędzić. Przeprowadzone badania nie są suchymi danymi – na ich podstawie opracowujemy strategię na zwiększenie wydajności instalacji. Po analizie systemu pneumatycznego znamy koszty, jakie powinien generować, dlatego możemy je skutecznie zmniejszyć. Służą temu działania takie jak:

 • serwis uszkodzonych części oraz zapobieganie awariom,
 • optymalne wykorzystanie sprężonego powietrza,
 • poprawa ciągłości produkcji,
 • zmniejszenie czasu pracy na biegu jałowym,
 • dostosowanie pracy sprężarek do pozostałych elementów układu,
 • poprawa jakości sprężonego powietrza.

 

Dostosowanie kompresora do systemu pneumatycznego

Nierzadko optymalizacja systemu po audycie sprężonego powietrza wymaga wymiany kompresora. Dotychczas stosowana sprężarka może być bowiem uszkodzona, albo po prostu niedopasowana do potrzeb pozostałych elementów instalacji. Odpowiada bowiem za produkcję sprężonego powietrza, a moc urządzenia wpływa na wydajność całego układu. W niektórych przedsiębiorstwach wadliwy kompresor znacznie spowalnia pracę poprzez zmniejszenie wydajności.

Z reguły najpierw wybiera się sprężarkę, a do niej dopasowuje pozostałe części systemu, jednak czasami w przypadku modernizacji czy rozbudowy instalacji pneumatycznej ta kolejność jest odwrócona. Wybierając odpowiedni kompresor trzeba wziąć pod uwagę jego rodzaj:

Każdy z wymienionych wyżej rodzajów sprężarek może być stosowany przez inny zakład pracy. Pracownicy AlmiAir pomagają również w doborze kompresorów idealnych do danego systemu pneumatycznego. Biorą oni pod uwagę m.in. pojemność zbiornika, moc, cenę, a także dodatkowe działania konserwacyjne (np. wymiana oleju w urządzeniach olejowych). Audyt sprężonego powietrza zawiera często symulacje wykorzystania sprężarki danego rodzaju, co znacznie ułatwia  wybór naszym klientom.

 

Czy warto zlecać audyt sprężonego powietrza?

Oczywiście! Audyt sprężonego powietrza to dogłębna analiza funkcjonowania systemu pneumatycznego. Sprawdzamy, czy instalacja jest prawidłowo zaprojektowana, czy pojawiają się w niej usterki, a także czy kompresor posiada wymagane parametry. Przeprowadzenie badań pozwala wskazać punkty utraty energii i dokładnie obliczyć wysokość strat.

Audyt sprężonego powietrza to pierwszy krok do optymalizacji systemu pneumatycznego. Mimo, że takie zmiany są zazwyczaj kosztowne, warto uznać je za inwestycję, ponieważ zwiększona wydajność instalacji pozwala zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt procent dotychczasowych kosztów pracy układu. Zachęcamy więc do umówienia audytu z doświadczonymi specjalistami z AlmiAir.

Wróć do
Usługi