Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Osuszacze powietrza do sprężarek

Osuszacz powietrza do sprężarki

Osuszacze sprężonego powietrza to urządzenia potrzebne we wszystkich instalacjach pneumatycznych. Wilgoć w sprężonym powietrzu, podobnie jak cząsteczki stałe oraz olejowe, zagraża nie tylko samej jakości wyrobów i procesów, ale też całej instalacji. W zależności od wymagań dla danego procesu trzeba osuszyć medium do właściwego (czyli określonego normą) poziomu wilgotności, wykorzystując osuszacz powietrza do sprężarki – ziębniczy, membranowy lub adsorpcyjny.

Oferujemy osuszacze powietrza od ALMiG, światowego dostawcy systemów sprężonego powietrza. Zachęcamy do kontaktu – specjaliści AlmiAir pomogą wybrać rozwiązania dostosowane do wymagań procesowych i potrzeb przedsiębiorstwa.

 

Czy osuszacz powietrza do kompresora jest niezbędny?

Tylko jeden metr sześcienny sprężonego powietrza zawiera setki milionów różnych zanieczyszczeń – cząsteczek stałych, drobinek oleju, mikroorganizmów oraz wody. Ta ostatnia obecna jest w dużej ilości w ciśnieniu atmosferycznym, a proces kompresji wyciska ją z powietrza jak z gąbki. Kilka godzin pracy sprężarki to nawet kilkadziesiąt litrów wody!

Wilgoć w sprężonym powietrzu a klasy czystości medium

Woda jest klasyfikowana jako zanieczyszczenie medium przez normę ISO 8573-1. Norma ta wyróżnia aż 6 klas czystości sprężonego powietrza – każda z nich ma określoną dopuszczalną wielkość i stężenie cząstek stałych, stężenie cząstek oleju oraz tzw. ciśnieniowy punkt rosy – używany w celu określenia zawartości wody w sprężonym powietrzu parametr, który wskazuje na temperaturę, poniżej której (przy aktualnym ciśnieniu roboczym) para wodna zamienia się w wodę.

Ze sprężonego powietrza trzeba usunąć cząsteczki stałe, olej i wilgoć, i to do takiego poziomu, by uzyskać klasę czystości medium wymaganą w danym procesie technologicznym. Nawet jeśli instalacja jest wyposażona w separatory, które usuwają wilgoć ze strumienia sprężonego powietrza, nie jest to rozwiązanie wystarczające. A to dlatego, że na wylocie sprężarki powietrze jest cieplejsze niż temperatura otoczenia i para wodna zaczyna się ponownie skraplać. Osuszacz powietrza do sprężarki jest więc niezbędnym elementem każdego układu pneumatycznego.

 

Czym grozi niezastosowanie osuszacza powietrza?

Wykorzystywanie sprężonego powietrza w roli medium, ale bez jego uprzedniego osuszenia do wymaganego poziomu, rodzi kilka problemów. Dotyczą one zarówno prawidłowości i efektywności procesów technologicznych oraz jakości produktów i prac wykonywanych przy pomocy medium, jak i kondycji technicznej całej instalacji.

Wilgoć w sprężonym powietrzu zagraża procesom i produktom

Woda, która przedostaje się ze sprężarki do odbiorników i ma kontakt z produktami końcowymi, wpływa negatywnie na ich właściwości oraz trwałość. W przypadku np. wykorzystywania sprężonego powietrza do transportu czy pakowania żywności bądź leków i kosmetyków wilgoć może zniszczyć takie produkty i uniemożliwić wprowadzenie ich do obrotu.

 

Wilgoć w sprężonym powietrzu zagraża całej instalacji

Już choćby niewielka ilość wody w instalacji sprężonego powietrza może pogorszyć jej stan techniczny i przyspieszyć eksploatację, ponieważ:

 • wywołuje lub przyspiesza korozję osprzętu,
 • niszczy uszczelnienia,
 • rozpuszcza olej sprężarkowy,
 • prowadzi do zamarzania przewodów.

Do cząsteczek wody przylegają różnego rodzaju zanieczyszczenia, które mogą zatykać elementy instalacji. To wszystko jest po prostu niebezpieczne i prędzej czy później wywołuje groźną i kosztowną w skutkach usterkę lub awarię, przyczyniając się do konieczności wcześniejszej wymiany lub regeneracji uszkodzonych części.

Skutki takiej awarii to nie tylko dodatkowy koszt remontu, ale często także przestój w pracy linii czy zakładu, a to generuje już olbrzymie straty finansowe. Osuszacz sprężonego powietrza jest pod tym kątem środkiem zapobiegawczym.

Jakie są najważniejsze parametry osuszacza powietrza sprężonego?

Osuszacze powietrza do sprężarki dzielą się na różne rodzaje (omawiamy je niżej), ale różnią się też w zakresie ich najważniejszych parametrów. A te muszą być precyzyjnie dostosowane do specyfiki instalacji i jej pracy oraz wymagań procesów.

 • Ciśnieniowy punkt rosy. Jak już wspomnieliśmy, określa zawartość wody w sprężonym powietrzu, a wyrażany jest w °C. Trzeba więc dowiedzieć się, jaki punkt rosy jest wymagany dla danego procesu i dobrać odpowiedni osuszacz.
 • Wydajność osuszacza powietrza. Ten parametr określa, jak dużo medium osuszacz zdoła uzdatnić w danej jednostce czasowej. Powinien zostać dobrze dopasowany do skali produkcji sprężonego powietrza w zakładzie.
 • Temperatura, wilgotność, ciśnienie. Tego rodzaju parametry wskazują warunki, w jakich może pracować osuszacz powietrza – zależne są od wariantu i modelu urządzenia. W przypadku niektórych osuszaczy niezapewnienie tych warunków może skutkować nieprawidłowościami w pracy urządzenia.
 • Warunki eksploatacji osuszacza. To wszystkie parametry, które określają m.in. ilość energii zużywanej przez urządzenie czy też poziom generowanego hałasu – czyli przekładają się bezpośrednio na komfort pracy i jej koszty.

 

Jaki wybrać osuszacz powietrza do sprężarki?

Do osuszania sprężonego powietrza wykorzystuje się obecnie różne technologie, więc istnieje kilka rodzajów osuszaczy, m.in. ziębnicze, membranowe i adsorpcyjne. Te z kolei produkowane są przez różne firmy (sklep AlmiAir oferuje osuszacze ALMiG) i w różnych wariantach. Rodzaj i parametry osuszacza powietrza muszą zostać dostosowane do wymagań instalacji oraz procesów technologicznych.

 

Ziębniczy (chłodniczy) osuszacz powietrza do sprężarki

Ziębniczy osuszacz powietrza do sprężarki, nazywany też chłodniczym, to podstawa w zakresie uzdatniania medium (oczywiście stosowany razem z odpowiednimi filtrami). To stosunkowo uniwersalne urządzenie, które sprawdzi się w procesach, które nie wymagają bardzo wysokiej klasy czystości medium.

 • Osuszacz ziębniczy osusza sprężone powietrze do punktu rosy +3°C, co odpowiada 4. klasie czystości medium (według normy ISO 8573-1), która jest wystarczająca dla większości zastosowań np. transportu pneumatycznego czy zasilania niektórych narzędzi.
 • Standardowe ziębnicze osuszacze powietrza od ALMiG pracują z ciśnieniem roboczym do 50 bar, wykorzystuje się je zarówno do niewielkich, jak i do dużych przepływów (do 12500 m³/h).
 • Ziębnicze osuszacze powietrza zwykle wymagają określonych warunków, które zostają uściślone w specyfikacji technicznej, np. nie mogą pracować przy zbyt wysokiej temperaturze otoczenia i medium, bo grozi to usterką.
 • Osuszacze sprężonego powietrza od ALMiG wyróżniają się małą i kompaktową konstrukcją, która mieści już filtry do cząstek stałych i olejowych.

 

Jak działa ziębniczy osuszacz powietrza do kompresora?

Ziębniczy osuszacz powietrza do sprężarki schładza sprężone powietrze do tej temperatury, w której woda już niemal zaczyna zamarzać. Para wodna się skrapla i cząsteczki wody – za pomocą separatora – można oddzielić od sprężonego powietrza i odprowadzić na zewnątrz. Do schładzania medium wykorzystywany jest czynnik chłodniczy – w przypadku ALMiG to bezpieczny czynnik R134a.

To schładzanie sprężonego powietrza następuje dwustopniowo. Najpierw wstępnie – czyli poprzez wymianę ciepła pomiędzy gorącym powietrzem wchodzącym a zimnym osuszonym powietrzem wychodzącym z osuszacza, a następnie z pomocą czynnika – do punktu rosy +3°C.

 

Jakie zalety ma ziębniczy osuszacz powietrza sprężonego?

 • Jest to urządzenie stosunkowo uniwersalne, więc najczęściej wykorzystywane do osuszania sprężonego powietrza. Ciśnieniowy punkt rosy jest stały.
 • Ziębniczy osuszacz powietrza jest jednym z tańszych tego typu urządzeń, a jego eksploatacja nie wymaga wysokich nakładów finansowych. Potrzebuje niewiele energii i koszt ten jest praktycznie niezauważalny.
 • Ziębnicze osuszacze powietrza do sprężarki ALMiG, dzięki zintegrowanemu systemowi filtracji w urządzeniu (dwa filtry koalescencyjne do usuwania cząstek stałych i oleju), oszczędzają miejsce, czas i pieniądze (np. niższy koszt orurowania) oraz są łatwe w obsłudze i serwisowaniu.

Odpowiedni model osuszacza ziębniczego to ten dopasowany do wymagań instalacji i przebiegu procesów. Należy zwrócić uwagę m.in. na wielkość strumienia, ciśnienie robocze i maksymalną temperaturę: na wlocie osuszacza oraz otoczenia. Zachęcamy do skorzystania z pomocy specjalistów AlmiAir, którzy polecą odpowiedni sprzęt.

 

Membranowy osuszacz powietrza do sprężarki

Nieco mniej popularnym i wykorzystywanym raczej jako alternatywa dla osuszacza z czynnikiem chłodniczym jest osuszacz membranowy, który oddziela wodę od medium w sposób mechaniczny, za pomocą membrany. Syntetyczne włókna membrany „wyłapują” cząsteczki wody i sprężone powietrze na wylocie osuszacza jest suche.

Sama membrana natomiast potrzebuje regeneracji – gdyż im więcej cząsteczek wody zgromadzi, tym bardziej maleje jej efektywność. Osuszacz kieruje więc niewielką ilość osuszonego sprężonego powietrza z powrotem na membranę, aby „zdmuchnąć” z niej wodę i odprowadzić ją na zewnątrz.

 • Membranowe przemysłowe osuszacze powietrza zapewniają różny ciśnieniowy punkt rosy, ale maksimum to -20°C, czyli 3. klasa czystości medium, którą wykorzystuje się np. do nieco bardziej wymagających narzędzi.
 • Membrana wykorzystywana w przemysłowych osuszaczach powietrza zwykle działa skutecznie niezależnie od wielkości strumienia medium. Wadą tego rozwiązania jest natomiast utrata pewnej ilości medium, którą osuszacz musi wykorzystać do „odwodnienia” membrany.
 • Membranowe osuszacze sprężonego powietrza zazwyczaj powinny pracować z już wstępnie uzdatnionym medium, czyli osuszanie powinno następować dopiero po jego odolejeniu i usunięciu stałych cząsteczek.
 • Te urządzenia najczęściej wykorzystuje się przy niewielkich przepływach, czyli do ok. 3000 l/min.

 

Jakie zalety mają membranowe osuszacze powietrza sprężonego?

 • Stosując membranowy osuszacz powietrza, można osuszyć tylko taką ilość medium, jaka jest w danym momencie potrzebna, czyli dostosować się do bieżącego zapotrzebowania procesu technologicznego.
 • W sprzedaży są dostępne bardzo różne modele osuszaczy membranowych np. pod względem rozmiaru, więc urządzenie można dopasować nie tylko do ilości zużywanego medium, ale także do warunków np. dostępnego miejsca.
 • Membranowy osuszacz powietrza pracuje w zasadzie niezależnie od warunków otoczenia, jego wydajność jest taka sama bez względu na aktualną temperaturę czy wilgotność powietrza atmosferycznego.
 • Tego rodzaju urządzenie jest niewielkie i kompaktowe, można je zamontować w różnych konfiguracjach, a pracuje niezwykle cicho i płynnie.
 • Membrana osuszacza najczęściej jest zabezpieczona szczelną obudową, więc o ryzyko usterki czy spadku wydajności sprzętu nie trzeba się obawiać.

Wybierając model membranowego osuszacza powietrza, należy zwrócić szczególną uwagę na takie parametry jak: charakterystyka powietrza płuczącego, maksymalne ciśnienie robocze, przepływ na wylocie osuszacza, rodzaj przyłącza i wymiary.

 

Adsorpcyjny osuszacz powietrza do sprężarki

Adsorpcyjne osuszacze sprężonego powietrza są aktualnie najwydajniejszymi tego typu urządzeniami na rynku, bo za ich pomocą można uzyskać nawet 1., czyli najwyższą klasę czystości medium. Wykorzystuje się je do specjalistycznych aplikacji w branżach m.in.: spożywczej, elektronicznej, tekstylnej, farmaceutycznej, optycznej, lakierniczej i w instalacjach AKPiA. Dostępne są różne rodzaje osuszaczy adsorpcyjnych. ALMiG np. oferuje wersje regenerowane na zimno i na gorąco oraz o różnej wydajności.

 • Adsorpcyjne osuszacze sprężonego powietrza zapewniają ciśnieniowy punkt rosy na poziomie -40°C lub nawet -70°C (w zależności od modelu oraz oczywiście zapotrzebowania). Oznacza to 2. lub 1. klasę czystości medium według normy ISO 8573-1, czyli możliwość wykorzystania do takich aplikacji, które wymagają sterylnych warunków np. w branży medycznej czy spożywczej.
 • Przed poddaniem sprężonego powietrza procesowi uzdatniania w osuszaczu adsorpcyjnym trzeba najpierw zapewnić mu wstępną filtrację z cząstek stałych i drobinek olejowych, które mogą uszkodzić adsorbent. Większość modeli osuszacza adsorpcyjnego jest wyposażona w odpowiednie filtry.

 

Jak działają adsorpcyjne osuszacze powietrza sprężonego?

Adsorpcyjne osuszacze sprężonego powietrza, jak podpowiada nazwa, wykorzystują do jego osuszania zjawisko adsorpcji, czyli zdolność do „przechwytywania” przez cząsteczki ciała stałego lub cieczy cząsteczek ciała drugiego. Wilgoć ze sprężonego powietrza gromadzi się w osuszaczu adsorpcyjnym na powierzchni tzw. adsorbentu, czyli zwykle żelu krzemionkowego.

Oczywiście im bardziej nasycony cząsteczkami wody jest adsorbent, tym bardziej jego zdolność do zatrzymywania wilgoci maleje. Dlatego każdy adsorpcyjny przemysłowy osuszacz jest zbudowany z dwóch zbiorników z adsorbentami. Podczas gdy jeden z nich osusza medium, drugi w tym czasie się regeneruje i następuje zamiana. Osuszacze adsorpcyjne od ALMiG wykorzystują naprzemienną regenerację, którą można sterować czasowo lub względem punktu rosy (nasycenia adsorbentu).

Adsorpcyjne osuszacza powietrza są regenerowane na kilka sposobów:

 • na zimno, czyli za pomocą niewielkiej ilości już osuszonego medium (od ok. 2% do 15% straty sprężonego powietrza),
 • na gorąco, czyli z pomocą niewielkiej ilości medium osuszonego i dodatkowo podgrzanego. Niektóre urządzenia mogą w tym celu wykorzystywać powietrze atmosferyczne (bez strat medium).

 

Jakie zalety ma adsorpcyjny osuszacz sprężonego powietrza?

 • Adsorpcyjne osuszacze powietrza zapewniają najwyższą klasę jakości medium, przewyższają też inne rodzaje osuszaczy pod względem wydajności.
 • Zakup adsorpcyjnego osuszacza powietrza jest relatywnie niskim wydatkiem, podobnie zresztą jak jego montaż i serwisowanie. Pod kątem eksploatacji te urządzenia nie pobierają dużo energii (jedynie do zasilania np. sterowników).
 • Adsorpcyjne osuszacze powietrza ALMiG są przystosowane do ciągłej pracy (24 godziny na dobę). Niektóre modele można zsynchronizować ze sprężarką i monitorować punkt rosy, dostosowując go do bieżących potrzeb.

Oczywiście również i w przypadku zakupu adsorpcyjnego osuszacza powietrza należy zwrócić uwagę na dopasowanie podstawowych parametrów, m.in. punktu rosy oraz wydajności i ciśnienia roboczego, w czym chętnie pomogą specjaliści AlmiAir.

 

Który osuszacz sprężonego powietrza wybrać?

Wybór właściwego osuszacza sprężonego powietrza w największej mierze zależy od jakości medium, którą należy uzyskać zgodnie z normą dla danego procesu, czyli od dopuszczalnej zawartości wody w sprężonym powietrzu.

Ziębniczy osuszacz sprężonego powietrza zapewnia minimum w zakresie osuszania medium, czyli 4. klasę czystości i punkt rosy +3°C. Dla wszystkich aplikacji, które wymagają niższego ciśnieniowego punktu rosy, czyli niższej zawartości wilgoci, należy wybrać osuszacz adsorpcyjny. Natomiast oba urządzenia trzeba dostosować pod kątem parametrów technicznych do indywidualnych potrzeb.

Specjaliści AlmiAir – polskiego dystrybutora ALMiG – pomogą Państwu wybrać odpowiednie rozwiązanie. Zachęcamy do kontaktu poprzez formularz, mailowo lub telefonicznie!

 

Zalety osuszaczy przemysłowych od ALMiG

 • Dostępność różnych wariantów urządzenia do osuszania powietrza – nie tylko rodzajów, ale i modeli. Dzięki temu można precyzyjnie dopasować model do potrzeb, preferencji oraz wymagań procesu pod kątem: punktu rosy (ilości wody w medium), ciśnienia roboczego, wydajności (przepływu powietrza) oraz wymiarów czy rodzaju przyłącza.
 • Nowoczesna inżynieria i technologie –  świetnie opracowane projekty i wysoka jakość komponentów oraz produkcji. Przemysłowe osuszacze ALMiG są wyposażone w różne funkcje, które ułatwiają zarządzanie kondensatem, a jednocześnie podnoszą wydajność i jakość procesów technologicznych.
 • Rozwiązania przyjazne środowisku – ALMiG dba o to, aby jego produkty nie szkodziły środowisku naturalnemu. Dlatego w osuszaczach ziębniczych jest wykorzystywany wyłącznie bezpieczny czynnik chłodniczy R134a, a pobór energii plasuje się na bardzo niskim poziomie.
 • Wysoka wydajność urządzeń – ALMiG dąży do tego, aby zapewnić nie tylko najwyższą jakość sprężonego powietrza, ale także w jak najkrótszym czasie oczyścić bardzo dużą jego ilość. Wykorzystywane czynniki mają świetne właściwości termodynamiczne i są opracowane do pracy z niskim ciśnieniem, co wpływa na wydłużenie żywotności sprężarki.

 

Przemysłowe osuszacze powietrza w ofercie ALMiG

 • Ziębnicze (chłodnicze) – schładzają sprężone powietrze do temperatury, w której para wodna może się wytrącić w postaci kondensatu, wykorzystując w tym celu czynnik chłodniczy. Zapewniają ciśnieniowy punkt rosy +3°C, co odpowiada 4. klasie jakości sprężonego powietrza.
 • Adsorpcyjne – zbudowane są z dwóch zbiorników, w których znajduje się adsorbent (zwykle w postaci żelu), którego właściwości pozwalają zgromadzić cząsteczki wody na swojej powierzchni. W jednym zbiorniku powietrze jest osuszane, a drugi regeneruje się na jeden ze sposobów. Zapewniają punkt rosy na poziomie -20, -40 lub -70°C, czyli klasę jakości medium od 3. do 1.

FAQ:

Jakie parametry są istotne podczas wyboru osuszacza sprężonego powietrza?

Wybierając osuszacz powietrza do kompresora, należy zwrócić uwagę m.in. na punkt rosy, jaki zapewnia osuszacz (dopasowany do wymogów norm dla danych procesów), wydajność urządzenia (ilość osuszonego powietrza w jednostce czasu), maksymalne ciśnienie robocze (dopasowane do specyfiki instalacji) oraz warunki pracy urządzenia (np. wymagana temperatura i wilgotność otoczenia).

Jakie są rodzaje osuszaczy powietrza sprężonego?

Obecnie dostępne są głównie trzy rodzaje osuszacza powietrza do sprężarek:

 • ziębniczy (chłodniczy) – medium jest osuszane poprzez jego schłodzenie do takiej temperatury, w której para wodna może się skroplić i cząsteczki wody są następnie odprowadzane na zewnątrz; wykorzystuje czynnik chłodniczy,
 • membranowy – cząsteczki wody są gromadzone na membranie z włókien syntetycznych, niewielka ilość powietrza jest kierowana znów na membranę i „zdmuchuje” z niej wodę, która może zostać odprowadzona poza osuszacz;
 • adsorpcyjny – sprężone powietrze jest osuszane dzięki zjawisku adsorpcji: adsorbent (np. żel krzemionkowy) gromadzi na swojej powierzchni cząsteczki wody; osuszacz składa się z dwóch zbiorników, które pracują naprzemiennie (jeden osusza medium, a drugi w tym czasie się regeneruje).

Jaki rodzaj osuszacza powietrza do sprężarki wybrać?

Wybór rodzaju osuszacza trzeba uzależnić od wymagań procesu, a zwłaszcza od norm w zakresie czystości medium dla danego procesu. Osuszacze ziębnicze są najczęściej wykorzystywane i zapewniają 4. klasę czystości medium. Z kolei adsorpcyjne działają najwydajniej i są w stanie zagwarantować nawet najwyższą, 1. klasę czystości.

Czy osuszacz powietrza do sprężarki to jedyny element układu uzdatniania sprężonego powietrza?

Osuszacz sprężonego powietrza jest tylko jednym z elementów systemu uzdatniania. Osuszane powietrze powinno być już wcześniej wstępnie przefiltrowane, zwłaszcza z cząstek stałych i olejowych. Niektóre rodzaje i modele osuszaczy są zintegrowane z filtrami, natomiast potrzebne są jeszcze m.in. separatory oraz spusty kondensatu.

Jaką klasę czystości sprężonego powietrza zapewniają osuszacze?

Klasa czystości sprężonego powietrza jest uzależniona od wielkości i stężenia cząstek stałych, stężenia oleju oraz poziomu wilgotności, czyli ciśnieniowego punktu rosy. Ten ostatni parametr jest zależny od rodzaju i modelu osuszacza. Większość urządzeń zapewnia punkt rosy na poziomie odpowiadającym klasom od 4. do 1.

Wróć do
Produkty