regulacja presostatu w kompresorze

Presostat, a właściwie wyłącznik ciśnieniowy, to urządzenie, bez którego praca sprężarek powietrza byłaby w zasadzie niemożliwa. Ten stosunkowo niewielki element mechaniczny odpowiada za utrzymanie prawidłowego ciśnienia w układzie sprężonego powietrza. Oznacza to, że bez wyłącznika ciśnieniowego właściwy poziom ciśnienia roboczego mógłby się zmieniać w trakcie pracy. Regulacja presostatu w kompresorze – jak ją wykonać?

Presostat – czym jest to urządzenie?

Presostat to urządzenie znane w środowisku instalatorów systemów sprężonego powietrza jako wyłącznik ciśnieniowy. Służy do stałej analizy bieżącego ciśnienia roboczego w konkretnej instalacji, poprzez sterowanie ciśnieniem dolnym oraz górnym, odpowiadającymi kolejno za ciśnienie minimalne i maksymalne.

Presostat stale monitoruje bieżące ciśnienie robocze i uruchamia lub wyłącza całą sprężarkę w chwili, gdy wartość ciśnienia spadnie do poziomu oznaczonego jako minimalny lub wzrośnie do maksymalnego.

W ten sposób realizuje dwa bardzo istotne zadania:

  • chroni przed zbyt dużym spadkiem ciśnienia, zabezpieczając odbiorniki przed brakiem dostępu do sprężonego powietrza i zatrzymaniem pracy zakładu,
  • zabezpiecza odbiorniki przed pracą pod zbyt wysokim ciśnieniem, które mogłoby negatywnie wpłynąć na ich efektywność lub spowodować mechaniczną usterkę.

Oznacza to jednocześnie, że podłączenie presostatu to nie wszystko – urządzenia te można w szerokim zakresie regulować i dostosować ich pracę do konkretnej instalacji. To znakomite rozwiązanie, dzięki któremu przedsiębiorca może dostosować wartość ciśnienia dolnego i górnego do charakterystyki pracy swoich urządzeń i linii produkcyjnych.

Presostat – budowa i ogólna charakterystyka pracy

Regulacja ciśnienia przez presostat przebiega na zasadzie ciągłej analizy pracy urządzenia oraz monitorowania ciśnienia w przewodach. Urządzenie jest zasilane energią elektryczną i z tego względu należy je podłączyć do zewnętrznego źródła prądu za pomocą odpowiednich przewodów. Za sterowanie pracą kompresora odpowiadają specjalne styki, które rozwierają się lub zwierają w chwili osiągnięcia przez ciśnienie jednego z dwóch granicznych poziomów.

Oznacza to, że sprężone powietrze ma bezpośredni wpływ na pracę presostatu, a presostat z kolei na ciśnienie robocze. Te dwa urządzenia pracują ze sobą w pełnej symbiozie, dlatego tak ważne jest, aby je odpowiednio ze sobą połączyć i ustalić właściwe normy ciśnień wedle własnego uznania.

Regulacja presostatu w kompresorze – od czego zacząć?

Regulacja presostatu w kompresorze to ostatni etap wdrażania instalacji i zarazem jeden z najbardziej kluczowych. Jego nieprawidłowe działanie i brak dostosowania do konkretnej instalacji sprężonego powietrza może w rezultacie pogorszyć wydajność pracy całego zakładu, jak i – w najgorszym przypadku – uszkodzić odbiorniki lub stwarzać zagrożenie dla operatorów. Z tego względu zazwyczaj na pytanie jak wyregulować presostat odpowiadają profesjonaliści, którzy dokładnie przeanalizują możliwości techniczne kompresora oraz wydajność i zapotrzebowanie odbiorników.

Wcześniej należy jednak, co dość oczywiste, przeprowadzić podłączenie presostatu do kompresora. W tym celu trzeba najpierw presostat przykręcić na rurze odbiornika, wykorzystując w tym celu gwintowany otwór centralny, po czym uszczelnić połączenie za pomocą odpowiednich taśm i akcesoriów technicznych. To kluczowy aspekt, gdyż nieszczelności mogą zaburzać pracę urządzenia, które będzie sterowało sprężarką z wykorzystaniem nieprawidłowych odczytów. W następnym etapie należy podłączyć zawór rozładunkowy, po czym podłączyć także pozostałe wyjścia przekaźnika do odpowiednich gniazd. Może nim być manometr lub zawór bezpieczeństwa. W ostatnim kroku konieczne jest dostarczenie do urządzenia prąd – do tego celu służą przewody do podłączenia sieci energetycznej. Ostatnim etapem jest już regulacja presostatu.

Presostat – regulacja jest niezbędna

Warto zacząć od najważniejszego – regulacja presostatu jest absolutnie niezbędnym procesem, który ma bezpośredni wpływ na wydajność pracy całego zakładu. To od presostatu zależy to, czy będziemy w stanie wykorzystać ciśnienie gwarantowane przez dany kompresor i czy w odpowiedni sposób zrealizujemy powierzone nam zadania.

Jak wyregulować presostat, aby osiągnąć dobre rezultaty?

Producenci presostatów doskonale wiedzą, że klienci, w tym profesjonalni instalatorzy oraz konsumenci, będą musieli przeprowadzić kompleksową regulację pracy tych urządzeń tuż po ich montażu. Z tego względu na obudowie znajdują się dwie, doskonale widoczne śruby ze sprężynami, ulokowane z reguły tuż pod osłoną wykonaną z tworzywa sztucznego. Ma ona na celu ochronę urządzenia oraz brak możliwości omyłkowej zmiany charakterystyki pracy.

Duża śruba jest przeznaczona do regulacji ciśnienia załączania, czyli uruchamiania się urządzenia po osiągnięciu zbyt niskiego ciśnienia roboczego. Z kolei śruba znacznie mniejsza jest przeznaczona do regulacji ciśnienia, przy którym sprężarka powietrza się wyłączy. Śrubami można obracać w lewo i w prawo – obrót w prawą stronę oznacza zwiększenie ciśnienia, a w lewo jego zmniejszenie.

FAQ:

  • Jak ustawić presostat w kompresorze?

Aby ustawić presostat w kompresorze, należy przeprowadzić proces jego kompleksowej kalibracji. Konieczne jest ustawienie prawidłowego ciśnienia górnego oraz dolnego, odpowiadającym osiągnięciu zbyt wysokiego i niskiego ciśnienia roboczego w układzie.

  • Czym jest presostat w kompresorze?

Presostat to urządzenie przeznaczone do regulacji ciśnienia roboczego w układzie sprężonego powietrza. Odpowiada za uruchamianie oraz wyłączanie kompresora w chwili osiągnięcia zbyt niskiej lub zbyt wysokiej wartości aktualnego ciśnienia roboczego.

  • Jak podłączyć presostat do sprężarki?

Podłączenie presostatu do kompresora jest stosunkowo proste, lecz najlepiej, aby proces ten przeprowadził wykwalifikowany instalator. Trzeba podłączyć urządzenie na rurze w odbiorniku i uszczelnić tak powstałe połączenie, po czym podłączyć zawór rozładunkowy oraz pozostałe wyjścia do manometru lub zaworu bezpieczeństwa. Ostatnim krokiem jest podłączenie urządzenia do energii elektrycznej.