gdzie zawór zwrotny w kompresorze

Kompresor to urządzenie przeznaczone do zwiększania ciśnienia gazu i wymuszenia jego przepływu. Składa się z wielu ściśle współpracujących ze sobą podzespołów, które – głównie dzięki ich spasowaniu – są w stanie zapewnić doskonałe parametry użytkowe. Warto wiedzieć, gdzie znajduje się zawór zwrotny w kompresorze, jak działa, do czego służy i czy bez niego praca sprężarki byłaby w ogóle możliwa.

Zawór zwrotny – co to za urządzenie?

Zawory zwrotne są niezbędne w praktycznie wszystkich instalacjach, między innymi grzewczych, hydraulicznych, wodociągowych, kanalizacyjnych i pneumatycznych. Mają bowiem za zadanie blokowanie cofania się medium do miejsca, w którym zostały wytworzone, w tym do kompresora bądź np. do butli. Mówiąc zatem ogólnie, zawór zwrotny sprężarki zapewnia przepływ danego medium wyłącznie w jednym kierunku, co ma kluczowe znaczenie we wszystkich powyższych aplikacjach i ma ogromny wpływ na ich bezawaryjną pracę przez cały czas ich eksploatacji.

Zawory zwrotne są urządzeniami samoczynnymi, a z tego względu nie wymagają podłączenia zewnętrznego źródła zasilania oraz elektronicznego sterowania ich pracą. Działają bowiem głównie na podstawie różnicy ciśnień po obu stronach zaworu.

Gdzie zawór zwrotny w kompresorze?

Montaż zaworu zwrotnego jest przeprowadzany przez producenta danego urządzenia w trakcie budowy kompresora i rzadko ulega uszkodzeniom mechanicznym, wynikającym z typowego użytkowania i eksploatacji. Jest zainstalowany jako nieodzowny element, który nie wymaga żadnych czynności konserwacyjno-eksploatacyjnych ze strony użytkownika. Istotne jest jednak, aby w porę reagować na wszelkie niepokojące sygnały ze strony tego urządzenia, np. delikatne i stosunkowo niewielkie cofanie się medium, które z pewnością w przyszłości może zakończyć całkowita blokada przepływu.

Jak działa zawór zwrotny w kompresorze?

Wiemy już, gdzie znajduje się zawór zwrotny w kompresorze, nie wiemy natomiast, jak funkcjonuje to urządzenie w praktyce. W większości przypadków odpowiedź na pytanie, jak działa zawór zwrotny w kompresorze, jest bardzo prosta. Mianowicie urządzenie to, zależnie od jego budowy i charakterystyki pracy, zamyka lub otwiera przepływ na podstawie różnicy ciśnień, która występuje po obu stronach.

Po wystąpieniu nagłej zmiany, która przekracza progową i ustaloną wcześniej różnicę ciśnień, zawór zwrotny kompresora otwiera się, aby umożliwić medium swobodny przepływ do odbiornika, a zamyka od razu po ustąpieniu tej różnicy. To zawór zwrotny kompresora sprężonego powietrza, który cechuje się najszybszą i najmniej podatną na błędy pracą.

Po co zawór zwrotny w kompresorze?

Zawór zwrotny w kompresorze realizuje wiele bardzo istotnych funkcji z punktu widzenia przedsiębiorcy. Wszystkie opierają się na możliwości redukcji przez to niewielkie urządzenie ryzyka cofania się medium, które to jest sprawcą w przemyśle największej liczby niekontrolowanych usterek i awarii. Część z nich da się usunąć w stosunkowo krótkim czasie, niektóre jednak wymagają dużych nakładów finansowych.

Największym problemem zawsze okazuje się działanie medium na elementy mechaniczne urządzenia, które nie były konstrukcyjnie przystosowane do realizowania tego typu pracy. W rezultacie może zepsuć się nie tylko podzespół mający bezpośredni kontakt z medium, lecz nawet całe, kompletne urządzenie. Jest to możliwe z tego względu, że np. wszelkie uszczelki oraz elementy konstrukcyjne mogą nie wykazywać odpowiednio dużej szczelności w kierunku odwrotnym, niż fabryczny.

Zawór zwrotny w kompresorze – najważniejsze funkcje

Zaworem zwrotnym można ochronić całe urządzenie przed usterką, to już doskonale wiemy. Warto jednak wiedzieć, że funkcji, które pełni to urządzenie, jest zdecydowanie więcej.

Zawór zwrotny w kompresorze zabezpiecza między innymi przed wieloma niebezpieczeństwami związanymi z nagłym przedostaniem się sprężonego powietrza pod dużym ciśnieniem do kompresora. Z całą pewnością nastąpi jego uszkodzenie, lecz problemy na tym się nie kończą. Czasami usterki są na tyle duże, że mogą spowodować niemałe zagrożenie dla zdrowia i życia operatorów, jeśli ciśnienie zwrotne było na tyle duże. Na tego typu przypadku najbardziej narażeni są instalatorzy oraz operatorzy, którzy podczas swojej pracy mają ciągłą i bliską styczność z urządzeniem podwyższającym ciśnienie gazu i wymuszającym jego przepływ w zadanym kierunku.

Zatem po co zawór zwrotny w kompresorze? Po to, aby chronić zarówno urządzenie, jak i wszystkich pracowników znajdujących się w pobliskim otoczeniu. Z tego względu tak ważne jest, aby stale kontrolować jego pracę i szybko reagować na wszelkie niepokojące sygnały, które mogą wskazywać jego nadchodzącą awarię.

Zawór zwrotny – rodzaje

Na rynku znajdziemy minimum kilka rodzajów zaworów zwrotnych, różniących się konstrukcją, a tym samym również sposobem wykonywania pracy. Najpopularniejszymi są warianty z obciążeniem, w których sterowaniem jego funkcjami zarządza siła grawitacji bądź sprężyny. Z tego względu otwierają się wyłącznie wtedy, gdy różnica ciśnień osiągnie poziom wystarczający do przesunięcia sprężyny lub pokonania siły grawitacji. Drugim wariantem są wersje bez obciążenia – w ich przypadku wystarczy sama różnica ciśnień.

Zawory zwrotne różnią się także zastosowanymi elementami zamykającymi. Mogą to być sprężyny, siła grawitacji, grzybki, kule, membrany oraz klapy.

FAQ:

  • Co to jest zawór zwrotny w kompresorze?

Zawór zwrotny sprężarki to urządzenie zapobiegające cofaniu się medium do miejsca, w którym zostało zwiększone jego ciśnienie i wymuszony przebieg. Urządzenia te są stosunkowo niewielkie, lecz pełnią bardzo istotną funkcję, dlatego nie da się ich zastąpić innym elementem.

  • Jak działa zawór zwrotny w kompresorze?

Zawór zwrotny w kompresorze otwiera się w chwili, gdy wystąpi ciśnienie otwarcia, a zamyka się w momencie, gdy wartość ta zaniknie. W rezultacie zawór zwrotny to w pewnym stopniu zawór bezpieczeństwa, który chroni urządzenie przed wieloma uszkodzeniami.

  • Po co zawór zwrotny w kompresorze?

Zawór zwrotny grzybkowy, sprężynowy czy też ten, który do zadziałania potrzebuje jedynie siły grawitacji, chroni urządzenie przed skutkami obecności cofniętego medium. Z reguły brak zaworu kończy się kosztownym uszkodzeniem urządzenia oraz jego naprawą i regeneracją, podobnie jak całej rozszczelnionej instalacji.